Calendari general del curs 2018 – 2019

CALENDARI GENERAL DEL CURS  2018-2019
12 de setembre de 2018: inici curs ESO
14 de setembre de 2018: inici curs Batxillerat
Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019: vacances de Nadal.
Del 13 al 22 d’abril de 2019: vacances de Setmana Santa.
21 de juny de 2019: acaben de les classes.2 i 3 de setembre de 2019 proves extraordinàries d’ESO i 1r BATX

DIES FESTIUS A CANOVELLES
1 de novembre, festa
2 de novembre, lliure disposició
6 de desembre, festa
7 de desembre, lliure disposició
4 de març, festa
31 de maig, festa local
3 de juny, lliure disposició

FESTES INTERNES
21 de desembre: NADAL
1 de març: CARNAVAL
12 d’abril: FESTA DE L’ESPORT
23 d’abril: SANT JORDI
20 de juny: FESTA DE FINAL DE CURS (AMPA)

AVALUACIONS I PRE- AVALUACIONS
PRE- AVALUACIONS: 3r ESO i 4t ESO, 1r de Batxillerat, 24 d’octubre
1r ESO i 2n ESO, 31 d’octubre

AVALUACIONS I LLIURAMENT DELS BUTLLETINS DE NOTES
. 1r Trimestre:
Final, 30 de novembre
Inici, 3 de desembre canvi de trimestre

Avaluació BAT, 28 de novembre: NOTES BAT, 30 de novembre
Avaluació ESO, 5 de desembre: NOTES ESO, 14 de desembre
Canvi quadrimestre:
28 de gener

. 2n Trimestre:
Final, 1 de març
Inici,  4 de març canvi de trimestre

Avaluació ESO, 6 de març
Avaluació BAT, 13 de març
NOTES ESO i BAT, 15 de març

. 3r Trimestre:
Final classes ESO i 1r de batxillerat,11 de juny
Recuperació de la 3ª avaluació d’ESO ( i/o d’altres avaluacions, s’ s’escau) mentre es faci el crèdit de síntesi.

El Treball de Síntesi els dies 12, 13, 14, 17 i 18 de juny.
Exposició oral el 19 de juny.

CALENDARI DE 2n DE BATXILLERAT
Acabament de les classes el dia 10 de maig
Exàmens de Suficiència del 13 al 17 de maig
Acomiadament: 17 de maig
Avaluació final: 22 de maig
Lliurament de notes el 23 de maig a les 8:30 h. A continuació reclamacions en calendari horari professors. (Es passarà el quadrant) i inici classes de repàs.
PAU: 11, 12 i 13 de juny

ALTRES
Treball de recerca 2n Batxillerat :
Lliurament de l’esborrany: fins el 28 de setembre de 2018
Lliurament treball escrit : 9 de novembre
Exposició oral: 12 de desembre
Proves d’avaluació de l’ESO – 4t curs
Els dies 12 i 13 de febrer de 2019. No es poden programar sortides per a aquests dies
Proves d’avaluació diagnòstica de 3r d’ESO (internes)
El 16 d’octubre, avaluació diagnòstica de 3r d’ESO

VIATGES
3r i 4t d’ESO: Esquiada Febrer
3r: Brusel.les 20, 21 i 22 de maig
4rt ESO: Setmana del 8 al 12 d’abril
1r de batxillerat: Abril
Crèdit de síntesi de 2n d’ESO: 10, 11, 12 de juny