Calendari general del curs 2018 – 2019

CALENDARI GENERAL DEL CURS  2018-2019
12 de setembre de 2018: inici curs ESO
14 de setembre de 2018: inici curs Batxillerat

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019: vacances de Nadal.
Del 13 al 22 d’abril de 2019: vacances de Setmana Santa.
21 de juny de 2019: acaben de les classes.

2 i 3 de setembre de 2019 proves extraordinàries d’ESO i 1r BATX

DIES FESTIUS A CANOVELLES
1 de novembre, festa
2 de novembre, lliure disposició
6 de desembre, festa
7 de desembre, lliure disposició
4 de març, festa
31 de maig, festa local
3 de juny, lliure disposició

FESTES INTERNES
21 de desembre: NADAL
1 de març: CARNAVAL
12 d’abril: FESTA DE L’ESPORT
23 d’abril: SANT JORDI
19 de juny: FESTA DE FINAL DE CURS (AMPA)

AVALUACIONS I PRE- AVALUACIONS
PRE- AVALUACIONS: 3r ESO i 4t ESO, 1r de Batxillerat, 24 d’octubre
1r ESO i 2n ESO, 31 d’octubre

AVALUACIONS I LLIURAMENT DELS BUTLLETINS DE NOTES
. 1r Trimestre:
Final, 30 de novembre
Inici, 3 de desembre canvi de trimestre

Avaluació BAT, 28 de novembre: NOTES BAT, 30 de novembre
Avaluació ESO, 5 de desembre: NOTES ESO, 14 de desembre

Canvi quadrimestre:
28 de gener

. 2n Trimestre:
Final, 1 de març
Inici,  4 de març canvi de trimestre

Avaluació ESO, 6 de març
Avaluació BAT, 13 de març
NOTES ESO i BAT, 15 de març

. 3r Trimestre:
Final classes ESO i 1r de batxillerat, 7 de juny

Recuperació de la 3ª avaluació  i final ordinària de 1r, 3r, 4t d’ESO del 10 al 12 de juny.  1r Batxillerat del 10 al 14 de juny.

Treball de Síntesi els dies  10, 11, 12, 13, 14 i 17 de juny.

Exposició oral el 17 de juny.

Projecte de recerca de 4t d’ESO, els dies 10, 11, 12, 13 i 14 de juny.

Exposició oral el 16 de juny.

Festa de final de curs de 4t d’ESO, 20 de juny.

Proves extraordinàries d’ESO: 19, 20 i 21 de juny.

CALENDARI DE 2n DE BATXILLERAT
Acabament de les classes el dia 10 de maig
Exàmens de Suficiència del 13 al 17 de maig

Inici classes preparació PAU i suficiències, 20 de maig

Avaluació final: 22 de maig

Acomiadament: 23 de maig (18:30 hores)

Lliurament de notes el 24 de maig a les 8:30 h. A continuació reclamacions en calendari horari professors. (Es passarà el quadrant) .

Termini reclamacions 27 de maig a les 10 hores.

PAU: 12, 13 i 14 de juny

Proves extraordinàries, de l’11 al 17 de juny

(Aprovat al C.E. 15-05-19)