Càrrecs unipersonals de coordinació

DIRECCIÓ

Directora: Pilar Crespo

Coordinadora Pedagògica: Mª del Valle Àlvarez

Secretàri: Toni Bedmar

Cap d’Estudis: Rosana Carmona

COORDINACIÓ D’EQUIPS DOCENTS

1r d’ESO: Laia Carmona

3r d’ESO: Raul Garcia

2n ESO: Lluís Aliberch

4t d’ESO: Lídia Segalés

 ADC: Anna Bellón

Batxillerat: Coordinadora Pedagògica: Mª del Valle Àlvarez

CAPS DE DEPARTAMENT I D’ÀMBIT

ÀMBIT DE LLENGUES (CASTELLÀ I CATALÀ) José Luis Miranda
CATALÀ Icram Gadour
ANGLÈS Paula Quiroz.
MATES Carlos González
SOCIALS Clemen Gutièrrez
ÂMBIT CIENTÍFICO – TECNOLÒGIC Esperança Gómez
TECNOLÒGIA Agnès Serra
EDUCACIÓ FÍSICA, DIBUIX I MÚSICA Laude Manzano
ORIENTACIÓ Laura Rojas

COORDINADORS-TUTORIES TÈCNIQUES – COMISSIONS

Informàtica: Toni Simon / Carles Peral

Coordinació LIC: Laura Soler

Riscos Laborals: Pura Romero

Biblioteca: Alfonso Sánchez i Laura Soler

TAC: Toni Simón

Informàtica: Carles Peral

Escola Verda: Jesús Martínez

Associació Esportiva Escolar: Laude Manzano

Coord. Sortides i Activitats: Josep Manel Aribau

Servei comunitari: Clemen Gutiérrez

Expedients/Convivència: Josep Manel Aribau

Consell Escolar: Àlvar Serrano / Imma Viaplana/ Alfonso Sńchez /Rosa Salmerón / Carlos González / Raul García / Anna Bellón