Càrrecs unipersonals de coordinació

DIRECCIÓ

Directora: Pilar Crespo

Coordinadora Pedagògica: Mª del Valle Àlvarez

Secretària: Isabella Prastitis

Cap d’Estudis: Rosana Carmona

COORDINACIÓ D’EQUIPS DOCENTS

1r d’ESO: Belén Sanchez

3r d’ESO: Raul Garcia

2n ESO: Lluís Aliberch

4t d’ESO: Lídia Segalés

 

Batxillerat: Coordinadora Pedagògica: Mª del Valle Àlvarez

COORDINADORS-TUTORIES TÈCNIQUES – COMISSIONS

Informàtica: Toni Bedmar/ Toni Simon

Coordinació LIC: Laura Soler

Riscos Laborals: Pura Romero

Biblioteca: Alfonso Sánchez i Laura Soler

TAC: Toni Bedmar

Informàtica: Toni Simon

Escola Verda: Jesús Martínez

AE: Josep Manel Aribau

Esport a l’Escola: Laude Manzano

Convivència: Josep Manel Aribau

Comissió Social: Pilar Crespo