Serveis i projectes

HORARI: Tots els dies de 8:00 a 14:30

EQUIPAMENTS

 • Biblioteca, sala d’actes, 26 aules multimèdia, laboratori d’idiomes, aula de tecnologia, aula taller, aula multimèdia.
 • Aules especifiques de dibuix tècnic i taller de visual i plàstica. Aula de Música. Hort i hivernacle. Espai expositiu. Tres laboratoris, un d’ells amb aula d’informàtica de ciències.
 • Pavelló esportiu i dues pistes esportives exteriors equipades amb taules de tennis taula, i per practicar voleibol, basquet i futbol.

SERVEIS

 • Llibres socialitzats a ESO.
 • Servei de Biblioteca diari a l’hora de l’esbarjo i els dimecres de 15 a 17 h.
 • Taller de deures.
 • Servei de cantina.
 • Plataforma Esemtia

ASPECTES A DESTACAR

 • Fomentem l’ensenyament significatiu i comprensiu. El treball competencial i per projectes i l’ús de les TIC. Donem importància a l’acció tutorial en el desenvolupament individual de cada alumne.
 • Formem part del projecte eduCAT 2.0. El projecte comporta que  de 1r a 4t d’ESO tots els alumnes tenen el seu portàtil i totes les aules estan equipades  amb wifi, canó de projecció. Els alumnes disposen de llibres digitals, llibres en paper i tot un paquet de continguts digitals MOODLE elaborats pels professors de l’ Institut  i  els elaborats per  la plataforma de continguts digitals CLICA’T
 • Idiomes estrangers anglès i francès (des de 1r d’ESO) Viatges culturals, visites, tallers educatius i intercanvis.
 • Sortides curriculars.
 • Control diari d’assistència. Avís per App de les absències.
 • Notificació de les incidències per correu electrònic.
 • Orientació laboral i professional. Seguiment i assessorament dels alumnes a càrrec del servei d’orientació i de la TIS ( Tècnica d ’Integració Social)
 • Som Escola Verda.
 • Taller de deures els dimecres a la tarda.
 • Associació Esportiva Escolar que conjuntament amb el  Pla Educatiu  d’Entorn organitza les activitats extraescolars Esport a l’Escola els dimarts, dimecres i dijous de 15:45 h. a 17 h.
 • Festa de Sant Jordi, Festa de l’Esport. Dia de la Ciència. Tallers de Nadal. Festa de final de curs.
 • Cicle VITAMINA B, conferències adreçades a alumnes de batxillerat. Presentacions de llibres a la Biblioteca.
 • Participem al Campus Ítaca de la UAB des del curs 2008. Al concurs matemàtic Proves Cangur.
 • Tenim en marxa diferents projectes: Escola Verda, L’Empresa Educa, El pati, espai de convivència.  Servei comunitari. Tutoria entre iguals (TEI). #aquiproubulling

Altres:

. Programa d’educació afectiva i sexual. Programa d’educació viària. Primers auxilis.

. Pla d’acollida d’alumnes nouvinguts

. Treball de síntesi de coneixement de l’entorn.

. Treball de síntesi a 2n d’ESO en anglès.

. Pla d’acollida.

. Pla d’absentisme.

. Projecte de convivència.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

A l’Institut Bellulla es duen a terme les següents mesures d’atenció a la diversitat per tal de poder atendre l’alumnat segons les seves necessitats:

  • A 1r i 2n d’ESO de 4 grups se’n fan 5. La ràtio baixa permet donar una atenció més individualitzada. A matemàtiques, català, castellà i anglès és fa un grup reduït per treballar amb aquells alumnes que no han assolit les competències.
  • A 3r i 4t d’ESO tenim aula oberta i els projectes de fusteria i l’Empresa Educa.
  • A 3r d’ESO es treballen les matemàtiques, català i castellà amb grups homogenis segons ritmes d’aprenentatge.
  • Atenció individualitzada i professors de suport dintre i fora de l’aula.
  • Docència compartida.
  • 1 SIEI. Unitat de Suport a l’Educació Especial.