Càrrecs unipersonals de coordinació

DIRECCIÓ

Directora: Pilar Crespo 

Coordinadora: Mª del Valle Álvarez

Secretària: Toni Bedmar

Cap d’Estudis: Patricia Rodríguez

COORDINACIÓ D’EQUIPS DOCENTS I TUTORS 

1r d’ESO: Irene Navarro

3r d’ESO: Mariona Bellet

2n ESO: Aldo Campodónico

4t d’ESO: Bet Grau

Batxillerat: Andrea P.

CAPS DE DEPARTAMENT/ ÀMBIT

Llengües: Icram Gadour

Llengua estrangera: Paula Quiroz

Matemàtiques: Carlos González

Expressió: Ester Bonachera

Ciències Socials: Clemen Gutiérrez

Ciències Experimentals i Tecnologia: Esperança Gómez

Orientació: Anna Bellón

COORDINADORS-TUTORIESTÈCNIQUES-COMISSIONS

Informàtica/ TAC: Laura Domínguez  

Coordinació LIC: Eulàlia Sagrera

Riscos Laborals: Pura Romero     

Biblioteca: Eulàlia Sagrera                       

Esport a l’Escola: Laude Manzano

COCOBE/Convivència: Andrea Padilla

Comissió Social: Pilar Crespo

Aquí proubulling: Andrea Padilla, Laura Rojas i Anabel García

Xarxa competències: Andrea Padilla i Irene Navarro

Servei comunitari: Clemen Gutiérrez

PROFESSOR DE RELIGIÓ

Josep Manel Aribau  

ALTRES PROFESSIONALS INTERNS

Tècnic Integrador Social: Marc Gutierrez

Educadora Social: Anabel García

Educadora Educació Especial: Pilar Ruiz 

Vetlladora: Sandra García / Ivet Rubio.

SERVEIS EXTERNS

INSPECTORA: Marta Planas

SERVEIS EDUCATIUS INTEGRATS

Representant de l’EAP: Laura Bricole

Treballadora Social de l’EAP: Ángela Gonzàlez

ELIC: Carme Expósito

AJUNTAMENT DE CANOVELLES

Tècnic Municipal d’Educació: Raul Toledo

Educadora Social:

LOCAL: Paula C.