Càrrecs unipersonals de coordinació

DIRECCIÓ

Directora: Pilar Crespo 

Coordinadora: Mª del Valle Álvarez

Secretària: Toni Bedmar

Cap d’Estudis: Patricia Rodríguez

COORDINACIÓ D’EQUIPS DOCENTS I TUTORS 

1r d’ESO: Belén Sánchez.

3r d’ESO: Raul Garcia

2n ESO: Lluís Aliberch

4t d’ESO: Lídia Segalés

Batxillerat: Andrea P.

CAPS DE DEPARTAMENT/ ÀMBIT

Llengües: Andrea Padilla

Llengua estrangera: Paula Quiroz

Matemàtiques: Carlos González

Expressió: Laude Manzano

Ciències Socials: Clemen Gutiérrez

Ciències Experimentals i Tecnologia: Esperança Gómez

Orientació: Laura Rojas

COORDINADORS-TUTORIESTÈCNIQUES-COMISSIONS

Informàtica/ TAC: Laura Domínguez  

Coordinació LIC: Aldo Campodónico

Riscos Laborals: Pura Romero     

Biblioteca: Laura Soler                        

Esport a l’Escola: Laude Manzano

Convivència: Andrea Padilla

Comissió Social: Pilar Crespo

Aquí proubulling: Andrea Padilla

Xarxa competències: Andrea Padilla i Soukayna Harrak

Servei comunitari: Clemen Gutiérrez