Calendari general del curs 2023-24

CALENDARI GENERAL DEL CURS  2023-24

6 de setembre de 2023: inici curs ESO

12 de setembre de 2023: inici de curs Batxillerat i PFI

Vacances Nadal: del 21 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 23 de març a l’1 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

21 de juny de 2024: acaben de les classes.

Del 17 al 21 de juny de 2023 proves extraordinàries de 1r BATX

Jornada intensiva: 20 de desembre de 2023 i 21 de juny de 2024 de 8:30 h a 13:00 h

Jornada intensiva: del 10 al 20 de juny de 2024, de 8 a 12:30 h. Es recupera amb sortides d’un dia, acompanyament a proves i concursos, altres activitats d’horari comú a tot el professorat, viatges i sortides amb pernoctacions. 

Dies de lliure disposició: 13/10/2023, 07/12/2023, 12/02/2024, 13/05/2024, 20/05/2024

DIES FESTIUS A CANOVELLES

12 d’octubre, festa

13 d’octubre, lliure disposició

1 de novembre, festa

6 de desembre, festa

7 de desembre, lliure disposició

8 de desembre, festa

12 de febrer, lliure disposició

1 de maig, festa

10 de maig, festa local

13 de maig, lliure disposició

20 de maig, lliure disposició

FESTES INTERNES

20 de desembre: NADAL

9 de febrer: CARNAVAL

22 de març: FESTA DE L’ESPORT

23 d’abril: SANT JORDI (dimarts)

21 de juny: FESTA DE FINAL DE CURS (AMPA) 

JORNADES 

Dia Internacional de la Dona 8 de Març 

English day (2n trimestre)

Dia Mundial del Medi ambient: 5 de juny (Setmana del 3 al 7 de juny)

AVALUACIÓ INICIAL I AVALUACIONS PARCIALS 23-24

PREAVALUACIONS (Avaluació inicial)

18 d’octubre preavaluacions de 1r ESO i 3r ESO, 1r de Batxillerat 

25 d’octubre de 2n ESO i 4t ESO,

Canvi de trimestres i quadrimestre:

24 de novembre, final 1r trimestre

27 de novembre, inici 2n trimestre

26 de gener, final quadrimestre

29 de gener, inici quadrimestre

8 de març, final 2n trimestre 

11 de març, inici 3r trimestre

AVALUACIONS PARCIALS I LLIURAMENT DELS BUTLLETINS DE NOTES

29 de novembre, Avaluació BAT i recuperació de matèries pendents de 1r de Batxillerat.

1 de desembre, lliurament notes BAT.

13 de desembre, Avaluació ESO15 de desembre, lliurament notes ESO

13 de març, Avaluació BAT

15 de març, lliurament notes BAT

20 de març, Avaluació ESO 

22 de març, lliurament notes ESO 

RECUPERACIÓ DE PENDENTS DEL CURS/OS ANTERIORS. ESO i BAT

Els departaments didàctics informaran els alumnes de la manera que es recuperaran les matèries pendents del curs anterior i que no tenen continuïtat. 

NOTES DE LES RECUPERACIONS DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS 

 • ESO: Les notes de les matèries pendents de cursos anteriors les introduirà el Cap de Departament seguint les instruccions  del cap d’Estudis, aproximadament abans del 27 de febrer de 2024 (avaluació) amb temps suficient per poder preinscriure els alumnes de 4t a cicles. (Per la resta de cursos de l’ESO en el cas de les matèries que no tenen continuïtat).
 • BATXILLERAT: Les notes de les matèries pendents de cursos anteriors les introduirà el Cap de Departament seguint les instruccions  del cap d’Estudis, aproximadament durant la 1a avaluació. 
 • MARÇ 2024 (7-3-23) Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO- GESO (alumnes de 4t del curs 21-22 i 22-23 que no van graduar i els van quedar fins a 5 matèries pendents (Publicació al tauler d’anuncis del centre o al seu web dels continguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries. Abans d’obrir-se el període d’inscripció)

3r TRIMESTRE: (Provisional)

Treball de síntesi 1r, 2n i 3r d’ESO (Març) 14, 15, 18, 19 i 20 de març i exposicions orals dia 21 març.

Projecte de recerca de 4t: 17, 18 i 19 de juny i exposicions orals dia 20 de juny.

Comiat 2n de Batxillerat: 23 dijous de maig a les 18 hores

Lliurament premis a l’esforç: 21 de juny de 9 a 10 hores

Festa final de curs AMPA: 21 de juny de 10 a 12:30 hores.

Comiat 4t d’ESO: 20 de juny a les 18 hores (Lliurament diplomes servei comunitari)

FINAL CURS 23-24 (Provisional)

Final curs ESO

10 al 14-6-24 Possibles recuperacions 

7-6-24 últim dia horari normal de 8 a 14:30 h

20-6-24 Últim dia horari de 8 a 12:30 hores

21-6-24 Festa final de curs AMPA de 10 a 12:30 hores.

Final de curs 1r de batxillerat

12-6-24 al 18-6-24 Proves finals extraordinàries

Final de curs PFI

17-6-23

CALENDARI DE 2n DE BATXILLERAT (Provisional)

No programar sortides el 3r trimestre.

 3 de maig: Últim dia de classes. Publicació de notes.

24 d’abril a 2 de maig: s’han d’haver fet els exàmens del 3r trimestre.

Últim dia per posar notes de la 3a avaluació, 30 d’abril

3 al 9 de maig: Exàmens de Suficiència 

15 de maig: Inici classes repàs: (preparació PAU i proves extraordinàries)

23 dijous: Acomiadament a les 18 h

15 0 22 de maig: Avaluació final ordinària

18 de maig a les 8:00 h. Lliurament de notes. 

23 de maig de 8-14:30: Possibles reclamacions.

PAU: 7, 8 i 9 de juny

Del 10 al 14 de juny de 2024 proves extraordinàries 

16 de juny. Avaluació extraordinària 2n de Bat 

19 de juny: Lliurament de notes de 2n de Bat 

ALTRES

 • Treball de recerca 2n Batxillerat :

Lliurament de l’esborrany: fins al 8 de novembre de 2023

Lliurament treball escrit: 17 de gener de 2024. No posar exàmens aquella setmana

Exposició oral:  31 de gener.

 • Proves d’avaluació de 4t d’ESO:
  • Proves orals de català: Del 2 al 30 d’abril de 2024
  • Proves escrites: 9 i 10 d’abril de 2024 (No es poden programar sortides per a aquests dies)
 • Proves diagnòstiques 2n d’ESO: Del 2 al 30 d’abril de 2024
 • Mes d’octubre, avaluació diagnòstica de 3r d’ESO.

 

VIATGES i COLÒNIES

1r d’ESO: 3 al 5 de juny de 2014

2n d’ESO: 3 al 5 de juny del 2024

3r d’ESO: 25 i 26 de gener de 2024

4t d’ESO: Per determinar

1r i 2n Batxillerat: Per determinar

 

CALENDARI DE REUNIONS PARES

DIMECRES 4-10-24

1r d’ESO: 18:00 hores

2n d’ESO: 18:00 hores

3r d’ESO: 18:00 hores

4t d’ESO: 18:00 hores

1r i 2n de batxillerat: 18 hores

PFI: 18 hores

DIMECRES 13-3-2024 

17 h reunió pares 4t d’ESO (Orientació/ Cicles)

DIMECRES 20-3-2024 

17:30 reunió pares 4t d’ESO (Orientació/ Batxillerat)