Història

Història

Institut Bellulla

L’INSTITUT BELLULLA ÉS UN CENTRE D’ENSENYAMENT SECUNDARI I BATXILLERAT DE CANOVELLES I EL NOSTRE PROJECTE CURRICULAR ESTÀ DISSENYAT PERQUÈ ELS ALUMNES, EN SUPERAR L’ ESO, PUGUIN CONTINUAR LA SEVA FORMACIÓ EN ELS DIFERENTS ESTUDIS POST-OBLIGATORIS; I TAMBÉ PERQUÈ, EN ACABAR EL BATXILLERAT ESTIGUIN PREPARATS PER REALITZAR, AMB GARANTIES, ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS O ELS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL SUPERIOR.

ANTECEDENTS

Les Escoles de Canovelles anomenades Colegio Generalísimo Franco estaven ubicades on està ara l’ INSTITUT BELLULLA

A partir de 1974 els alumnes del Colegio Nacional Generalísimo Franco, degut a la immigració es van haver de distribuir en diferents dependències :

a) Edifici principal ( actualment enderrocat)7 aules, i petits annexos: 2 aules en un petit edifici annex i la casa del Director, Sr León Jiménez Lerma ( actualment és l’arxiu municipal)

b) Espais secundaris habilitats com a aules ( 3 espais ):

  • Al Centre Social unes 7 o 8 aules ;

  • Al El Campanar unes7 o 8 aules;

  • A La “casa del bosc” darrere de l’Ajuntament – actual Plaça- una aula que compartia edifici amb Correus.

Cada any s’havien d’habilitar més espais al Carrer Sèquia, al Carrer Enric Granados, fins que es va crear el CEIP Jacint Verdaguer ( 1974/1975)

El curs 1974/1975 el Colegio Generalísimo Franco queda oficialment reduït i centrat en l’edifici principal, però la immigració és tan gran que el Vedaguer queda ple i el Generalísmo Franco torna a tenir aules habilitades fins que es crea Joan Miró 1979/1980.

El curs1980/1981 el Generalísmo Franco passa a nomenar-se oficialment Colegio Público BELLULLA.

La primera directora elegida pel Claustre centre fou la Sra. Elena – hi va estar el curs 1980/1981

Després el Director fou José López Cuellar.

La següent directora fou Mª Eugènia Anta Ten que va continuar fins que l’any 1989/90 es creà l’extensió de BUP Bellulla . La Sra. Anta s’hi incorporà per formar part de l’equip directiu de l’Extensió. En marxar la Sra. Anta , quedà com director el Sr. José Oliver

Canovelles no disposava d’un centre per estudiar el Batxillerat és per això que l’Ajuntament , AMPES i el Departament d’Educació decideixen crear un Institut de BUP-.

A l’espera de la construcció del nou edifici, el curs 1990-1991 comença a funcionar l’Extensió de BUP Bellulla en unes aules cedides pel CEIP Bellulla…..

L’extensió, que depenia administrativament de Institut de BUP Antoni Cumella de Granollers, es va inaugurar amb tres grups de 1r de BUP ,sis professors i una subalterna

L’extensió va anar creixent de manera natural i la desaparició gradual del CEIP Bellulla es va fer fusionant-se el seu alumnat i professorat amb el del CEIP Joan Miró

El curs 95/96 s’imparteix l’últim curs al CEIP – BELLULLA.

EXTENSIÓ DE BUP BELLULLA

El curs 90-91 – 3 grups de primer

El curs 1991-1992 l’ Extensió tenia 3 grups de 1r i 2 grups de 2n de BUP i 10 professors.

El curs 1992-1993 grups de 1r, 3 de 2n i 2 de tercer de BUP i 15 professors

El curs 1993-1994 es va impartir COU per 1ª vegada i els alumnes de la primera promoció es van presentar a la selectivitat amb molts bons resultats.

Durant aquests quatre cursos la directora de l ‘Extensió fou. la Sra. Mª Teresa Pujol.

Els cursos 1994-1995, 1995-1996 són els de la construcció de l’ edifici nou annex al edifici del CEIP i de l’ enderroc d’una part del CEIP.

Durant l ‘estiu de 1996 es produeix la remodelació definitiva i el curs s’ha de preparar als espais que ens va deixar el CEIP Congost.

INSTITUT BELLULLA

El setembre de 1996 s’inicien les classes al nou INSTITUT BELLULLA

Es va deixar de ser extensió i es va començar a aplicar la LOGSE.

L’Institut va créixer espectacularment 5 primers d’ESO, 7 tercers d’ESO, 3 tercers de BUP i 2 COUS. El primer curs va ser especialment difícil. Nou edifici, sense llum ni calefacció.. nova tipologia d’alumnes… i vàrem passar de 37 a 57 professors en un sol curs!!!

El curs 1997-1998 el President de la Generalitat inaugura oficialment l’Institut. S’imparteix tota l’ESO i l’últim any de COU .

El curs1998-1999 el primer curs de Batxillerat LOGSE amb 3 grups de 1r de batxillerat

El curs1999-2000 impartim segon de batxillerat LOGSE i enviem els primers alumnes del nou batxillerat a la selectivitat. Durant aquests cursos el director de l’IES fou el Sr. Arcadi Figueras.

Entre el 2000 i el 2011 l’Institut es va consolidar i va anar creixent en alumnes, professors, serveis i en nous perfils professionals que intervenen en la pràctica educativa.

El curs 2010-2011 hi havia 621 alumnes, 68 professors i professores, 2 administratives, 2 conserges, una integradora social .L’ IES tenia 6 grups de 1r i 2n d’ ESO ; i 4 grups de 3r i 4t d’ ESO ; dos primers i dos segons de batxillerat.

El curs 2011-2012 es va crear la S. I. D’Omus d’Otivet.

Actualment hi ha 450 alumnes , 43 professors i professores , 2 administratives, 2 conserges, una integradora social i un tècnic d’educació especial.

L’ Institut té 3 grups de 1r, 2n, 3r d’ ESO i de 4t d’ ESO; dos primers i dos segons de batxillerat; una USEE i una aula oberta.

L’ Institut és Escola Verda i té implementats el Programa educat 2.0, els Programes de Mediació, TEI (Tutoria entre iguals), Voluntariat i el programa Esport al ‘Escola , també participa en el Campus ITACA de l’ UAB.

Del curs 2000-2001 al curs 2004-2005 el director fou el Sr Marcelo González .

Del curs 2005-2006 al curs 2012-2013 la directora fou la Sra. Mª Isabel LLaquet

Actualment la directora és la Sra. Pilar Crespo.

El curs 15-16, vàrem celebrar el 25è Aniversari del centre.

José Oliver i Mª Isabel Llaquet

Act. Pilar Crespo