Oferta Educativa

 

L’INSTITUT BELLULLA és un centre d’Ensenyament Secundari i batxillerat de Canovelles on també oferim un PFI: Auxiliar en Centres Sanitaris.

El nostre Projecte curricular està dissenyat perquè l’alumnat, en superar l’ESO, puguin continuar la seva formació en els diferents estudis postobligatoris; i també perquè, en acabar el batxillerat, estiguin preparats per realitzar, amb garanties, els estudis universitaris o els de la Formació Professional Superior.

Al nostre INSTITUT es pot cursar l’ ESO , el Batxillerat  i un PFI (Auxiliar Centres Sanitaris)

Currículum ESO 

Currículum Batxillerat 

Per atendre els diferents ritmes d’aprenentatge disposem d’una aula d’acollida, i d’una aula de diversificació curricular i un departament de psicopedagogia, que també treballa assessorant els tutors, els equips docents, alumnes i pares.

Integradora Social.

Programa d’Educació afectiva i Sexual.

Programa d’Educació Viària.

Pla d’ Acollida d’ alumnes nouvinguts.

Pla d’Acció Tutorial a tots els cursos d’ESO i de Batxillerat.

Sortides culturals per completar la formació acadèmica, d’un o més dies, organitzades pels diferents departaments didàctics.

Orientació acadèmica i professional.

Treball de Síntesi de coneixement de l’entorn.

Viatge cultural d’Estudis a 4t d’ESO a Madrid. Viatge a Londres dels alumnes de 2n de Batxillerat i Viatge a Paris dels alumnes de fràncès.

Més informació: