Tutors de grup

TUTORS 23-24

1r d’ESO:

1r ESO A        Belén S. (b.sanchez@insbellulla.cat )

1r ESO B        Alba M. (a.martinezl@insbellulla.cat)

1r ESO C        Irene N. (i.navarro@insbellulla.cat)

1r ESO D        Mireia P. (m.pi@insbellulla.cat )

1r ESO E         Ester B. (e.bonachera@insbellulla.cat)

2n d’ESO:

2n ESO A       Andreu G. (a.garciap@insbellulla.cat)

2n ESO B       Eduard S. (e.sinde@insbellulla.cat)

2n ESO C       Aldo C. (a.campodonico@insbellulla.cat)

2n ESO D       Enric Gil (e.gil@insbellulla.cat)

2n ESO E       Belén M. (b.martinez@insbellulla.cat)

3r d’ESO:

 3r ESO A       Mariona B. (m.bellet@insbellulla.cat)

3r ESO B        Eulàlia Sagrera (e.sagrera@insbellulla.cat)

3r ESO C        Andrea B. (a.babler@insbellulla.cat)

3r ESO D        Alba E. (a.escalante@insbellulla.cat)

3r ESO E        Leonor B. (l.bretcha@insbellulla.cat)

4t d’ESO:

4t ESO A        Laura S. ( l.soler@insbellulla.cat)

4t ESO B        Bet G. (b.grau@insbellulla.cat)

4t ESO C        Carles B. (j.berberia@insbellulla.cat)

4t ESO D        Sonia M. (s.munoz@insbellulla.cat)

4t ESO E         Anna B. (a.bellon@insbellulla.cat)

Batxillerat:

 1Bat A    Jose L. M.           (j.miranda@insbellulla.cat)

1Bat B      Montserrat H.      (m.hernandez@insbellulla.cat)

2Bat A        Andrea P.          (a.padilla@insbellulla.cat)

2Bat B       Soukayna H.       (s.harrak@insbellulla.cat)

PFI      Rosana C.     (r.carmona@insbellulla.cat)

 

SIEI:

Laura R. l.rojas@insbellulla.cat