Tutors de grup

TUTORS 21-22

1r d’ESO:

1r ESO A        Belén S. (b.sanchez@insbellulla.cat )

1r ESO B        Ester B. (e.bonachera@insbellulla.cat)

1r ESO C        Eduard S. (e.sinde@insbellulla.cat)

1r ESO D        Mireia P. (m.pi@insbellulla.cat )

1r ESO E        Alba M. (a.martinezl@insbellulla.cat)

2n d’ESO:

2n ESO A       LLuís A. (l.aliberch@insbellulla.cat)

2n ESO B       Anna M. (a.martinezs@insbellulla.cat)

2n ESO C       Aldo C. (a.campodonico@insbellulla.cat )

2n ESO D       Maria F. (m.figuerola@insbellulla.cat)

2n ESO E       Maurici B. (m.bosch@insbellulla.cat )

3r d’ESO:

 3r ESO A        Raúl G. (r.garcia@insbellulla.cat )

3r ESO B        Helena P. (h.pujadas@insbellulla.cat)

3r ESO C        Eli C. (e.canillas@insbellulla.cat)

3r ESO D        Elisenda O. (e.olivella@insbellulla.cat)

3r ESO E        Anna B. (a.bellon@insbellulla.cat)

4t d’ESO:

4t ESO A        Laura S. ( l.soler@insbellulla.cat)

4t ESO B        Marina B. (m.boada@insbellulla.cat)

4t ESO C        Alba E. (a.escalante@insbellulla.cat)

4t ESO D        Lidia S. (l.segales@insbellulla.cat)

4t ESO E         Rosana C. (r.carmona@insbellulla.cat)

Batxillerat:

 1Bat A   Jose L. M.           j.mirandal@insbellulla.cat

1Bat B   Alfonso S.           a.sanchez@insbellulla.cat

1Bat C   Soukayna H.       s.harrak@insbellulla.cat

2Bat A     Icram G.            i.gaddour@insbellulla.cat

2Bat B     Andrea P.          a.padilla@insbellulla.cat

SIEI:

Laura R. l.rojas@insbellulla.cat