Projecte Habitatge 2n d’ESO

Durant les darreres setmanes els alumnes de segon d’ESO hem portat a terme el projecte L’habitatge, és a dir el disseny d’un habitatge unifamiliar aïllat.

Com a punt de partida hem fet servir una de les parcel·les que es troben davant l’institut.

S’ha subministrat, entre altra informació, el plànol extret del cadastre a escala 1/500, 1/200 i el plànol topogràfic a escala 1/500.

L’habitatge havia de complir també amb la normativa vigent:

la normativa municipal que regula els metres quadrats construïts, alçada mínima interior, màxima exterior, 

la normativa d’habitabilitat, una guia amb les dimensions mínimes que han de tenir les diferents peces que formen l’habitatge, i si ens imaginàvem que l’habitatge estava destinat a venda havíem de tenir en compte la superfície a construir, si cal fer una piscina, etcètera.

És a dir tenir en compte el mercat immobiliari de la zona.

Havíem d’aconseguir que el projecte fos el més atractiu dels que es construeixen a la zona i que tingués elements que el fes únic.

Amb tot això hem treballat la comprensió lectora de texts oficials, la creativitat, el càlcul de superfícies, escales…