Alumnes de Geografia de Segon de Batxillerat han creat materials didàctics

Els alumnes de Geografia de Segon de Batxillerat han creat materials didàctics amb la tècnica Stop Motion. Pots veure’ls en el següent enllaç: http://es.padlet.com/jdlt19661/7pk4c2yk95af. Si t’han agradat pots visitar també les seves webs en el mateix enllaç.

image