Fulls Declaració Responsable i LListat de símptomes

Benvolgudes famílies,

Tal i com us estem informant a les reunions, us adjuntem la declaració responsable que ens heu de retornar el dia 14 de setembre degudament complimentada. També us enviem el llistat de símptomes que no han de tenir els vostres fills/es per poder assistir al centre.
Al centre també tindreu models d’aquests documents a la vostra disposició els dies 9 i 10 de setembre.