Jornades de Portes Obertes

Com cada any el centre organitza unes jornades de portes ofertes adreçades a les famílies i als alumnes que estiguin interessats en matricular-se al nostre institut.

El contingut de les sessions, genèricament, tracta temes tant administratius (procés i calendari de preinscripció i de matrícula) com d’organització general del centre i de l’etapa educativa.

La jornada per alumnes d’ESO serà el dia 2 de març a les 18:30

La jornada per alumnes de BATXILLERAT serà el dia 6 d’abril a les 18:30.

Degut a la situació sanitària actual el format de les jornades serà telemàtic. L’enllaç a les videoconfèrencies estarà disponible a la nostra web.