Projecte Mirades

El present projecte pretén fer, a partir de la mirada i sentir de l’alumne, una anàlisi inicial sobre les pràctiques didàctiques, les condicions d’aprenentatge i l’organització de les aules de l’ensenyament secundari obligatori (ESO) que faciliti el punt de partida de la reflexió educativa i la construcció de propostes en els centres, alhora que permeti el treball en la xarxa intercentres que el Seminari de Secundària realitza.

Participen tres alumnes per aula en els cursos de 1r d’ESO i 3r d’ESO

La recollida de dades (que han fet amb el mòbil i els hi ocupava a l’entorn d’un minut ) es fa a través d’un qüestionari que els alumnes-observadors omplen . De forma aleatòria els alumnes col·laboradors en el període de 2 setmanes entre el 28 de febrer i el 13 de març han recollit les activitats que es duen a terme en aquells moments a l’aula, l’organització d’aquestes i el clima de treball que es viu en el moment.

Hem participat dotze centres públics i concertats de Canovelles, Granollers, Les Franqueses i la Roca .

Ha estat una participació gratificant i enriquidora .(Restem a l’espera del buidatge i valoració dels resultats).