Servei Comuntari

A l’Institut Bellulla participem en el Servei Comuntari per a l’alumnat de 4t. de secundària obligatòria.
La finalitat última del Servei Comunitari és promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Els objectius d’aquest projecte tenen en compte la Llei d’educació i el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Aquests objectius, entre d’altres ,  es concreten en:

  •  – Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en  una societat catalana democràtica i participativa.
  •  – Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
  • – Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
La nostra participació aquest curs està vinculada amb 3 projectes:
– Casal de la Gent Gran de Canovelles:  . Es donarà suport a la gent gran en el coneixement de les noves tecnologies: Mòbils, Xarxes socials.
– Escoles de primària: Suport als  alumnes en activitats acadèmiques, tallers…
-Projecte Rius.: projecte mediambiental  El nostre centre disposa del distintiu d’Escola Verda des de l’any 2005 i, a més,  des de l’any 2016 també formem part del Projecte Rius, en el marc del qual duem a terme un seguiment semestral de la qualitat de les aigües del riu  Congost .