Arxiu de l'autor: admin

Preinscripció ESO curs 2024-25

En aquesta pàgina us anirem deixant tota la informació relativa al procés de preinscripció a l’ESO pel curs 2024 – 25.

Llista del barem definitiu ordenat per l’ESO Curs 2025-25

Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb la puntuació, resoltes les reclamacions a 25/04/2024

Llistat del barem provisional de preinscripció per l’ESO Curs 2024-25

 

Podeu formalitzar la vostra preinscripció del 8 al 20 de març.

Oferta inicial de places

Calendari i documentació

Carta compromís educatiu

Preus curs 2024 – 25

Com fer la preinscripció? 

CALENDARI FINAL 2n BATXILLERAT CURS  2023-2024

CALENDARI DE 2n DE BATXILLERAT (ATENCIÓ: del 23 de març a l’1 d’abril de 2024: vacances de Setmana Santa i 10 i 13 de maig festius)  

23 al 29 d’abril: s’han d’haver fet els exàmens del 3r trimestre.

30 d’abril: Últim dia de classes. Publicació de notes del 3r trimestre

 

2 al 8 de maig: Proves finals ordinàries 

9 de maig: Inici classes repàs: (preparació PAU i proves extraordinàries)

15 de maig: Avaluació final ordinària

16 de maig a les 8:00 h. Lliurament de notes. 

21 de maig de 9-14:30 Possibles reclamacions.

23 dijous: Acomiadament a les 18 h

 

PAU: 4, 5 i 6 de juny

 

Del 3 al 7 de juny de 2024 proves extraordinàries 

10 de juny. Avaluació extraordinària 2n de Bat (provisional)

11 de juny: Lliurament de notes de 2n de Bat 

11 de juny: De 8 a 9 h Possibles reclamacions.

Eleccions al Consell Escolar

El 30 d’octubre de 2023, s’inicia la convocatòria d’eleccions al Consell Escolar per tal de renovar parcialment els seus representants. Aquest procés finalitzarà el proper 19 de desembre de 2023, amb la constitució del nou Consell Escolar.

En el nostre Institut, hem de renovar:

  • 1 representant del sector de pares i mares o tutors d’alumnes

  • 2 representants del sector d’alumnes

  • 3 representants del sector del professorat

  • 1 representant del sector del personal d’atenció educativa

El calendari del procés electoral és el següent:

Data d’inici 30 d’octubre
Exposició del cens electoral Del 30 d’octubre al 3 de novembre
Reclamacions al cens electoral Del 31 d’octubre al 3 de novembre (ambdós inclosos)
Publicació reclamacions al cens electoral 7 de novembre
Presentació de candidatures

Sol·licituds per actuar com a supervisors (pares/mares)

Del 2 al 10 de novembre
Publicació de les candidatures 14 de novembre
Sorteig designació vocals de les meses electorals d’alumnes i pares 6 de novembre (11:00 h)
Constitució de les meses electorals 8 de novembre (16:30 h)
Votacions 22 de novembre (A partir de les 8:00 h alumnes, 16:00 h professorat, de 17:00 h a 19:00 h)
Constitució nou consell escolar 19 de desembre
Fi del procés Fins al 20 de desembre

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis i personal d’atenció educativa.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Quina és la composició del Consell Escolar del nostre institut:

 • La directora del centre, que n’és la presidenta.

 • La cap d’estudis.

 • El secretari (amb veu però sense vot).

 • 1 representant de l’Ajuntament.

 • 7 professors elegits pel Claustre.

 • 4 representants d’alumnes

 • 3 representants pares/mares

 • 1 representant de l’AMPA

 • 1 representant del personal d’administració i serveis (PAS)

 • 1 representant i/o personal atenció educativa (PAE)

TOTAL = 21 membres del Consell Escolar del Centre. Director

Per l’institut és important la participació de tots/es en la presa de decisions. Per aquest motiu agrairem la vostra participació en tot el procés: presentació de candidatures (us podeu dirigir a secretaria), constitució de les meses i votació.

Programa Educadors socials

El nostre centre disposa de professionals d’atenció educativa amb la finalitat de garantir l’equitat en l’accés a l’educació: Educador Social.
La contractació d’aquests professionals està cofinançat en un 40% per la Unió
Europea i la resta pel Departament d’Educació això comporta el compliment d’unes
mesures de publicitat i comunicació.
La incorporació de tècnics d’integració social i educador socials té com a objecte
suplementar amb professionals d’atenció educativa l’activitat que es presta en els
centres docents, amb la finalitat de garantir l’equitat en l’accés a l’educació.
Els objectius del Programa de tècnics d’integració social i els educadors
socials cofinançat per la Unió Europea són:
– Prevenir l’abandonament prematur i el fracàs escolar Procurar el benestar emocional dels alumnes
– Facilitar una bona convivència en els centres educatius.
– Contribuir a l’orientació dels alumnes
– Fomentar la implicació de les famílies
– Fomentar el vincle entre l’escola i el seu entorn.
– Contribuir al desenvolupament de plans d’àmbit comunitari.
El resultat esperat del programa és reduir l’absentisme escolar i l’abandonament
prematur.