Arxiu de la categoria: Notícies

Criteris d’avaluació, promoció i titulació al Batxillerat

A partir de la publicació del Reial Decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l’avaluació i la promoció en l’Educació Primària, així com l’avaluació, la promoció i la titulació en l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional (BOE de 17 de novembre de 2021) i de la publicació del document «Aspectes clau a tenir en compte a partir del curs 2021-2022 en relació amb l’avaluació, promoció i titulació a l’ESO i al Batxillerat» emès pel Departament d’Educació, l’Institut Bellulla ha actualitzat els criteris d’avaluació.

Els canvis més importants es troben a:

 • 2n BTX: Per obtenir el títol de Batxiller serà necessària l’avaluació positiva a totes les matèries dels cursos de batxillerat. Excepcionalment, l’equip docent pot decidir l’obtenció del títol de Batxiller a l’avaluació extraordinària per a un alumne o alumna que hagi superat totes les matèries excepte una, sempre que es compleixin les condicions següents:
  • Que l’equip docent consideri que l’alumnat ha assolit els objectius i les competències vinculats a aquest títol.
  • Que l’equip docent prengui en consideració, a més dels diferents elements del currículum, el treball realitzat, així com l’interès i l’esforç demostrat per l’alumnat.
  • Que no s’hagi produït una inassistència continuada i no justificada per part de l’alumnat a la matèria, abandonaments intencionats de la matèria, o problemes de disciplina.
  • Que l’alumnat hagi participat a les proves i hagi dut a terme les activitats necessàries per a avaluar-les, incloses les de la convocatòria extraordinària.
  • Que l’alumnat hagi presentat els treballs i les activitats encomanades dins els terminis fixats.
  • Que la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l’etapa sigui igual o superior a cinc. En aquest cas, a efectes del càlcul de la qualificació final de l’etapa, es considerarà la nota numèrica obtinguda en la matèria no superada.

Portes Obertes Batxillerat INS Bellulla

Us volem recordar que

La jornada per alumnes de BATXILLERAT serà el dia 6 d’abril a les 18:30.

Degut a la situació sanitària actual el format de les jornades serà telemàtic. L’enllaç a les videoconfèrencies estarà disponible a la nostra web.

Properament penjarem la presentació i l’enllaç per a la videoconferència.