Llibres de text i lectures BATXILLERAT Curs 2022-23

Aquí teniu enllaçada la llista dels llibres de text i lectures que es faran servir a Batxillerat al curs 2022-23.

Les files en vermell corresponen a optatives i NO heu de comprar llibre fins que no estiguin fetes les llistes.

Teniu una  columna on s’especifica si es tracta d’una matèria comuna o de modalitat. La modalitat l’heu escollit a la matrícula.