Jornades de Portes Obertes

Com cada any el centre organitza unes jornades de portes ofertes adreçades a les famílies i als alumnes que estiguin interessats en matricular-se al nostre institut.

El contingut de les sessions, genèricament, tracta temes tant administratius (procés i calendari de preinscripció i de matrícula) com d’organització general del centre i de l’etapa educativa.

La jornada per alumnes d’ESO serà el dia 2 de març a les 18:30

La jornada per alumnes de BATXILLERAT serà el dia 6 d’abril a les 18:30.

Degut a la situació sanitària actual el format de les jornades serà telemàtic. L’enllaç a les videoconfèrencies estarà disponible a la nostra web.

Eleccions al Consell Escolar

El 3 de novembre de 2021, s’inicia la convocatòria d’eleccions al Consell Escolar per tal de renovar parcialment els seus representants. Aquest procés finalitzarà abans del proper 20 de desembre de 2021, amb la constitució del nou Consell Escolar.

En el nostre Institut, hem de renovar:

 • 2 representant del sector de pares i mares o tutors d’alumnes
 • 3 representants del sector d’alumnes (1 per 2 cursos)
 • 4 representants del sector del professorat (1 per 2 cursos)
 • 1 representant del sector del personal d’administració i serveis

El calendari del procés electoral és el següent:

Data d’inici 3 de novembre
Exposició del cens electoral Del 3 al 8 de novembre
Reclamacions al cens electoral Del 4 al 8 de novembre (ambdós inclosos)
Publicació reclamacions al cens electoral 9 de novembre
Presentació de candidatures

Sol·licituds per actuar com a supervisors (pares/mares)

Del 4 al 12 de novembre
Publicació de les candidatures 16 de novembre
Sorteig designació vocals de les meses electorals d’alumnes i pares 8 de novembre (11:00h)
Constitució de les meses electorals 10 de novembre (16:30h)
Votacions 24 de novembre (A partir de les 8:00h alumnes, 16:00 professorat) 
Fi del procés Fins el 20 de desembre

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. 

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Quina és la composició del Consell Escolar del nostre institut:

 • La directora del centre, que n’és la presidenta.
 • La cap d’estudis.
 • El secretari (amb veu però sense vot).
 • 1 representant de l’Ajuntament.
 • 7 professors elegits pel Claustre.
 • 4 representants d’alumnes
 • 3 representants pares/mares 
 • 1 representant de l’AMPA
 • 1 representant del personal d’administració i serveis (PAS)
 • 1 representant  i/o personal atenció educativa (PAE)

TOTAL = 21 membres del Consell Escolar del Centre. 

Per l’institut és important la participació de tots/es en la presa de decisions. Per aquest motiu agrairem la vostra participació en tot el procés: presentació de candidatures (us podeu dirigir a secretaria), constitució de les meses i votació.

Dossier famílies

Benvolgudes famílies.

Com bé sabeu aquests dies estem fent les reunions d’inici de curs amb els tutors. Us enllacem aquí els dossiers on trobareu tota la informació important de la que es parla a les reunions.

Dossier famílies 1r d’ESO

Dossier famílies 4t d’ESO

Dossier famílies 1r BATX

Dossier famílies 2n BATX

Reunions anteriors

Dossier famílies 2n d’ESO
Dossier famílies 3r d’ESO

INFORMACIÓ INICI DE CURS 21-22 – MATRÍCULES – Notes

NOTES 1r DE BATXILLERAT

Lliurament notes el dia 7 de setembre a les 10 h. Possibles reclamacions de 10 a 13 hores. Recollida de documentació a partir de les 11:30 a Secretaria.

MATRÍCULA DELS ALUMNES 1r i 2n de BATXILLERAT

Matrícula dels alumnes repetidors de 1r de Batxillerat i alumnes que passen a 2n de Batxillerat, els dies 8 i 9 de setembre de 8:30 a 13 h.

Inici de curs 2021-2022

DILLUNS 13-09-21

1r d’ ESO:

A les 9:30h. Rebuda dels alumnes per l’equip directiu.

Després aniran a les aules amb els tutors. Sortida a les 11:00.

2n, 3r i 4t d’ ESO:

A les 10:00h. els tutors reben els alumnes. Sortida a les 11:30.

11:30-12:30h. 1r i 2n de BAT: Els tutors reben els alumnes a les aules

DIMARTS 14-9-21

Horari de 8 a 14:30h.

Canovelles, 13 de juliol de 2021